Art And Public Space - Title - BG.png
14 – 28 ноември 2022 – Дом на културата Борис Христов

Проектът „Изкуство и обществено пространство: проекти за монументално-декоративна живопис на пловдивски художници от колекциите на Пловдивската народна библиотека“ представя колекцията „Проекти на произведения на монументално-декоративните изкуства в синтез с архитектурата“ чрез реализация на двуезичен албум, изложба и уебсайт с градски маршрут на реализациите.

Square-Magazine-Mockup.png